گفت‌وگوی تیلفونی پوتین و علی‌اف

ریاست جمهوری آذربایجان اطلاعیه‌ای را درزمینه ای گفت‌وگوی تیلفونی پوتین و علی‌اف صادر کرد

1961226
گفت‌وگوی تیلفونی پوتین و علی‌اف

ریاست جمهوری آذربایجان اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرد

ولودیمیر پوتین رئیس دولت روسیه و الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان از طریق تیلفون گفت‌وگو کردند.

بر اساس اطلاعیه صادره از سوی ریاست جمهوری آذربایجان، علی‌اف و پوتین در این گفت‌وگوی تیلفونی تدابیر عملی برای برقراری ثبات و امنیت در قفقاز جنوبی با استناد به بیانیه سه‌جانبه رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان را مورد مذاکره قرار دادند.

پوتین و علی‌اف همچنین در خصوص روابط اقتصادی و موضوعات ترانسپورتی و لوژیستیکی در منطقه بحث و تبادل‌نظر کردند.اخبار مربوطه