افلاس یک بانک دیگر در آمریکا

اداره خدمات مالی نیویورک به منظورحمایت ازسهم داران پس اندازبانکی از انتصاب یک متولی برای بانک سیگنچر خبر داد

1959046
افلاس یک بانک دیگر در آمریکا

اداره خدمات مالی نیویورک به منظورحمایت ازسهم داران پس اندازبانکی از انتصاب یک متولی برای بانک سیگنچر خبر داد

در ایالات متحده آمریکا پس ازبانک سیلیکون ولی (SVB) یک متولی نیز برای بانک سیگنچر مستقر در نیویورک، منصوب شده است.

در بیانیه‌ای که توسط اداره خدمات مالی نیویورک (DFS) منتشر شد، اعلام شده است که برای حمایت از سهم داران  پس انداز بانکی یک متولی از سوی شرکت بیمه اسهام فدرال ایالات متحده (FDIC) برای بانک سیگنچر منصوب شده است.

در این بیانیه با بیان اینکه بانک سیگنچر تا 31 دسامبر 2022 تقریباً 110.4 میلیارد دالر دارایی و تقریباً 88.6 میلیارد دالر سهم داشته، اعلام شده است که این بانک از سوی شرکت بیمه اسهام فدرال ایالات متحده بیمه شده است.

پس از اینکه بانک سیلیکون متولی مستقر در کالیفرنیا، اوراق قرضه خود به ارزش 21 میلیارد دالر را با زیانی 1.8 میلیارد دالری به فروش رسانده و اعلام کرد که بیش از 2 میلیارد دالر سرمایه جذب خواهد کرد، قیمت اسهام بیش از 60 فیصد از ارزش خود را از دست داد.

پس از اینکه برخی از جریان‌های سحسابات پس انداز بانکی خطرپذیر به شرکت‌ها توصیه کردند که پول خود را از بانک خارج کنند، با ادامه سقوط دارایی‌های بانک، کلیه عملیات بانکی آن به حالت تعلیق درآمد.

پس از اینکه تعین متولی بانک سیلیکون باعث سقوط بازارها شد، شرکت بیمه اسهام فدرال در 10 مارچ اعلام کردکه یک متولی برای بانک سیلیکون منصوب شده است. همچنین اعلام شده است که بانک سیلیکون در بین بیمه‌شدگان شرکت بیمه اسهام فدرال، اولین موسسه بود که در سال جاری ورشکست شد.

ورشکستگی بانک سیلیکون یکی از بزرگترین ورشکستگی‌های ثبت شده در ایالات متحده از زمان بحران مالی جهانی سال 2008 بود. بزرگترین ورشکستگی از نوع ورشکستگی بانک سیلیکون ، توسط بانک میوچوال واشنگتن در طول بحران سال 2008 تجربه شد.اخبار مربوطه