ارزش طلا و ارز در بازار آزاد استانبول امروز 24 آگست  2022

هر دالرآمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 18.1290 لیره به فروش رسید.

1871660
ارزش طلا و ارز در بازار آزاد استانبول امروز 24 آگست  2022

هر دالرآمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 18.1290 لیره به فروش رسید.

هردالرآمریکا امروزچهارشنبه 24 اگست 2022 درآغازمعاملات بازارآزاد استانبول به قیمت 18.1270 لیره خرید و با قیمت 18.1290 لیره فروخته شد.

هر یورو نیز به قیمت 18.0240 لیره خرید و به قیمت 18.0260 لیره به فروش رسید.

این در حالی است که قیمت فروش دالرو یورو روز گذشته به ترتیب 18.1270 و 18.1070 لیره بود.

همچنین قیمت هرگرم طلای 24 عیار 1017 لیره، ربع سکه 1635 لیره، نیم سکه 3271 لیره، تمام ‌سکه 6543 لیره و قیمت هراونس طلا نیز 1745 دالر است.اخبار مربوطه