کاهش قیمت نفت خام برنت به 104.09 دالر

هر بشکه نفت خام برنت در معاملات امروز بازارهای جهانی با قیمت 104 دالر و 9 سنت داد و ستد شد

1820138
کاهش قیمت نفت خام برنت به 104.09 دالر

هر بشکه نفت خام برنت در معاملات امروز بازارهای جهانی با قیمت 104 دالر و 9 سنت داد و ستد شد.

قیمت هربشکه نفت خام برنت درمعاملات صبح روزپنجشنبه، 28 اپریل 2022 با سقوط 0.8 فیصدی به 104 دالر و 9 سنت رسید.

این در حالی است که نفت برنت، معاملات روز گذشته را با نرخ 104.94 دالر به پایان برده بود.

همچنین هر بشکه نفت خام وست تگزاس آمریکا (WTI) هم‌ اکنون به قیمت 101.27 دالردادوستد می‌شود.

به گفته کارشناسان قیمت نفت خام برنت از لحاظ فنی در محدوده 104.64 تا 105.75 دالر مقاومت کرده و در محدوده 102.68 تا 101.83 دالر نیز پشتیبانی خواهد شد.اخبار مربوطه