ارزش طلا و ارز در بازار آزاد استانبول - چهارشنبه 22 جنوری 2022

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 13.7730 لیره به فروش رسید

1761310
ارزش طلا و ارز در بازار آزاد استانبول - چهارشنبه 22 جنوری 2022

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 13.7730 لیره به فروش رسید.

هر دالر آمریکا امروز چهارشنبه 12 جنوری 2022 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 13.7710 لیره خرید و با قیمت 13.7730 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 15.6480 لیره خرید و به قیمت 15.6500 لیره به فروش رسید.

این درحالی است که قیمت فروش دالر و یورو در معاملات روز گذشته بازار آزاد استانبول به ترتیب 13.8400 و 15.6760 لیره بود.

در همین راستا قیمت هر گرام طلای 24 عیار 805 لیره، پوند چهاریکی 1331 لیره، نیم پوندی 2662 لیره، یک گوند تام 5303 لیره و قیمت هر اونس طلا نیز 1820 دالر است.اخبار مربوطه