ارزش طلا و ارز در بازار آزاد ولایت استانبول  - جمعه 26 نوامبر 2021

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد ولایت استانبول  به قیمت 12.1810 لیره به فروش رسید

1739250
ارزش طلا و ارز در بازار آزاد ولایت استانبول  - جمعه 26 نوامبر 2021

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد ولایت استانبول  به قیمت 12.1810 لیره به فروش رسید.

هر دالر آمریکا امروز جمعه 26 نوامبر 2021 در آغاز معاملات بازار آزاد ولایت استانبول  به قیمت 12.1790 لیره خرید و با قیمت 12.1810 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 13.6780 لیره خرید و به قیمت 13.6800 لیره به فروش رسید.

این درحالی است که قیمت فروش دالر و یورو در معاملات روز گذشته بازار آزاد ولایت استانبول  به ترتیب 11.9690 و 13.4250 لیره بود.

در همین راستا قیمت هر گرام طلای 24 عیار 704 لیره، پوند چهاریکی 1.151 لیره، نیم پوندی 2303 لیره، یک پوند تام جمهوریت 4588 لیره و قیمت هر اونس طلا نیز 1798 دالر است.اخبار مربوطه