ارزش طلا و ارز در بازار آزاد استانبول دوشنبه 15 نوامبر 2021

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 10.0350 لیره به فروش رسید

1733967
ارزش طلا و ارز در بازار آزاد استانبول دوشنبه 15 نوامبر 2021

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 10.0350 لیره به فروش رسید.

هر دالر آمریکا امروز دوشنبه 15 نوامبر 2021 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 10.0330 لیره خرید و با قیمت 10.0350 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 11.4980 لیره خرید و به قیمت 11.5000 لیره به فروش رسید.

این درحالی است که قیمت فروش دالر و یورو در معاملات جمعه گذشته بازار آزاد استانبول به ترتیب 9.9670 و 11.3970 لیره بود.

در همین راستا قیمت هر گرام طلای 24 عیار 598 لیره، پوند چهاریکی 981 لیره، نیم پوند 1972 لیره، یک پوند تام جمهوریت 3930 لیره و قیمت هر اونس طلا نیز 1858 دالر است.اخبار مربوطه