ارزش طلا و ارز در بازار آزاد استانبول، چهارشنبه 10 نوامبر 2021

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 9.7420 لیره به فروش رسید

1731958
ارزش طلا و ارز در بازار آزاد استانبول، چهارشنبه 10 نوامبر 2021

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 9.7420 لیره به فروش رسید.

هر دالر آمریکا امروز چهارشنبه 10 نوامبر 2021 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 9.7400 لیره خرید و با قیمت 9.7420 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 11.2700 لیره خرید و به قیمت 11.2720 لیره به فروش رسید.

این درحالی است که قیمت فروش دالر و یورو در معاملات روز گذشته بازار آزاد استانبول به ترتیب 9.7140 و 11.2630 لیره بود.

در همین راستا، قیمت هر گرام طلای 24 عیار 571 لیره، پوند چهار یکی 938 لیره، نیم پوندی 1876 لیره، یک پوند تام جمهوریت 3717 لیره و قیمت هر اونس طلا نیز 1825 دالر است.اخبار مربوطه