ارزش طلا و ارز در بازار آزاد استانبول، دوشنبه 8 نوامبر 2021

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 9.6720 لیره به فروش رسید

1730869
ارزش طلا و ارز در بازار آزاد استانبول، دوشنبه 8 نوامبر 2021

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 9.6720 لیره به فروش رسید. 

هر دالر آمریکا امروز دوشنبه 8 نوامبر 2021 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 9.6700 لیره خرید و با قیمت 9.6720 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 11.1880 لیره خرید و به قیمت 11.1900 لیره به فروش رسید.

این درحالی است که قیمت فروش دالر و یورو در معاملات روز جمعه گذشته بازار آزاد استانبول به ترتیب 9.7090 و 11.1940 لیره بود.

در همین راستا، قیمت هر گرام طلای 24 عیار 565 لیره، پوند چهاریکی 919 لیره، نیم پوندی 1862 لیره، یک پوند تام جمهوریت 3708 لیره و قیمت هر اونس طلا نیز 1820 دالر است.اخبار مربوطه