ارزش طلا و ارزدر بازار آزاد استانبول، سه‌شنبه 31 آگست 2021

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات در بازار آزاد استانبول به قیمت 8.3700 لیره خرید و با قیمت 8.3720 لیره فروخته شد

1700161
ارزش طلا و ارزدر بازار آزاد استانبول، سه‌شنبه 31 آگست 2021

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات در بازار آزاد استانبول به قیمت 8.3700 لیره خرید و با قیمت 8.3720 لیره فروخته شد

هر دالر آمریکا امروز سه‌شنبه 31 آگست 2021 در آغاز معاملات در بازار آزاد استانبول به قیمت 8.3700 لیره خرید و با قیمت 8.3720 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 9.9070 لیره خرید و به قیمت 9.9090 لیره به فروش رسید.

این درحالی است که قیمت فروش دالر و یورو در معاملات روز جمعه گذشته بازار آزاد استانبول به ترتیب 8.3660 و 9.8710 لیره بود.

در همین راستا، قیمت هرگرام طلای 24 عیار488 لیره، پوند چهاریکی 805 لیره، نیم پوندی 1610 لیره، یک پوند تام جمهوریت 3209 لیره و قیمت هر اونس طلا نیز 1818 دالر است.اخبار مربوطه