ارزش طلا و ارزدر بازار آزاد استانبول - جمعه 27 آگست 2021

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 8.3850 لیره به فروش رسید.

1698254
ارزش طلا و ارزدر بازار آزاد استانبول - جمعه 27 آگست 2021

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 8.3850 لیره به فروش رسید.

هر دالر آمریکا امروز جمعه 27 اگست 2021 در آغاز معاملات در بازار آزاد استانبول به قیمت 8.3830 لیره خرید و با قیمت 8.3850 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 9.8700 لیره خرید و به قیمت 9.8720 لیره به فروش رسید.

این درحالی است که قیمت فروش دالر و یورو در معاملات روز گذشته بازار آزاد استانبول به ترتیب 8.3960 و 9.8980 لیره بود.

در همین راستا، قیمت هر گرام طلای 24 عیار 487 لیره، ربپوند چهاریکی799 لیره، نیم پوندی 1598 لیره، یک پوند تام جمهوریت 3165 لیره و قیمت هر اونس طلا نیز 1803 دالر است.اخبار مربوطه