ارزش طلا و ارزدر بازار آزاد استانبول

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 8.5020 لیره به فروش رسید

1694433
ارزش طلا و ارزدر بازار آزاد استانبول

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 8.5020 لیره به فروش رسید.

هر دالر آمریکا امروز جمعه 20 آگست 2021 در آغاز معاملات در بازار آزاد استانبول به قیمت 8,5220 لیره خرید و با قیمت 8,5240 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 9,9740 لیره خرید و به قیمت 9,9760 لیره به فروش رسید.

این درحالی است که قیمت فروش دالر و یورو در معاملات گذشته بازار آزاد استانبول به ترتیب 8,5230 و 9,9650 لیره بود.

در همین راستا، قیمت هر گرام طلای 24 عیار 489 لیره،  پوند چهاریکی 804 لیره، نیم پوندی 1609 لیره، یک پوند تام جمهوریت 3186 لیره و قیمت هر ونس طلا نیز 1787 دالر است.اخبار مربوطه