ارزش  طلا وارزدر بازار آزاد استانبول امروز چهارشنبه، هفتم اپریل 2021

هر دالر آمریکا امروز در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 8.1580 لیره به فروش رسید

1616552
ارزش  طلا وارزدر بازار آزاد استانبول امروز چهارشنبه، هفتم اپریل 2021

هر دالر آمریکا امروز در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 8.1580 لیره به فروش رسید.

هر دالر آمریکا امروز چهارشنبه 7 اپریل 2021 در آغاز معاملات در بازار آزاد استانبول به قیمت 8.1560 لیره خرید و با قیمت 8.1580 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 9.6960 لیره خرید و به قیمت 9.6980 لیره به فروش رسید.

این درحالی است که قیمت فروش دالر و یورو در معاملات روز گذشته بازار آزاد استانبول به ترتیب 8.1260 و 9.6190 لیره بود.

به همین ترتیب، قیمت هر گرام طلای 24 عیار 455 لیره، پوند چهاریکی 748 لیره، نیم پوندی 1,496 لیره، یک پوند تام جمهوریت 2,961 لیره و قیمت هر اونس طلا نیز در بازار آزاد استانبول 1,737 دالر است.اخبار مربوطه