صادرات بخش زراعتی تورکیه ریکار بست

صادرات بخش زراعت تورکیه در سه ماه نخست سال جاری با رشد بیش از 10 فیصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ریکارد بیشترین میزان صادرات تاریخ را رقم زد

1615299
صادرات بخش زراعتی تورکیه ریکار بست

براساس داده های شورای صادرکنندگان تورکیه، صادرات بخش زراعت در سه ماه نخست سالجاری با رشد 10.1 فیصدی نسبت به مدت مشابه سال 2020 ریکارد بیشترین میزان صادرات تاریخ را رقم زد.

ارزش صادرات بخش زراعت تورکیه در سه ماه نخست سال 2021 به میزان 6 میلیارد و 621 میلیون و 84 هزار دالر بوده است. صادرات محصولات زراعت درطی این مدت زمان 14.7 فیصد از مجموع صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

صادرات گل‌ها و گیاهان زینتی با رشد 26.2 فیصدی دارای بیشترین میزان رشد صادراتی بوده و میوه و سبزیجات تازه در ردیف های بعدی قرار گرفته است.

همچنین مجموع صادرات تورکیه در ماه مارچ شاهد رشد 42.2 فیصدی نسبت به ماه مشابه سال 2020 بوده و ارزش  مجموعی صادرات طی این ماه به 18 میلیارد و 985 میلیون و 472 هزار دالر بالغ شده است.

این میزان برای سه ماه نخست سالجاری نیز رشد 17.3 فیصدی نسبت به مدت مشابه سال 2020 تجربه کرده و صادرات 50 میلیارد و 23 میلیون و 412 هزار دالری رقم خورده است.

از سوی دیگر صادرات صنعتی تورکیه نیز در ماه‌های جنوری، فبروری و مارچ سال‌جاری با رشد 15.6 فیصدی نسبت به ماه‌های مشابه سال 2020 به 37 میلیارد و 218 میلیون و 155 هزار دالر رسید.

همچنین صادرات بخش معدن با رشد 29.9 فیصدی یک میلیارد و 215 میلیون و 414 هزار دالر رقم خورده است. اخبار مربوطه