ارزش طلا و ارزدر بازار استانبول؛ دوشنبه 5 اپریل 2021

هر دالر آمریکا امروز دوشنبه 5 اپریل 2021 در آغاز معاملات در بازار آزاد استانبول به قیمت 8.1850 لیره خرید و با قیمت 8.1870 لیره فروخته شد

1614954
ارزش طلا و ارزدر بازار استانبول؛ دوشنبه 5 اپریل 2021

هر دالر آمریکا امروز دوشنبه 5 اپریل 2021 در آغاز معاملات در بازار آزاد استانبول به قیمت 8.1850 لیره خرید و با قیمت 8.1870 لیره فروخته شد

هر دالر آمریکا امروز دوشنبه 5 اپریل 2021 در آغاز معاملات در بازار آزاد استانبول به قیمت 8.1850 لیره خرید و با قیمت 8.1870 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 9.6100 لیره خرید و به قیمت 9.6120 لیره به فروش رسید.

این درحالی است که قیمت فروش دالر و یورو در معاملات روز جمعه بازار آزاد استانبول به ترتیب 8.1460 و 9.5720 لیره بود.

در همین راستا، قیمت هر گرام طلای 24 عیار 453 لیره، پوند چهاریکی 749 لیره، نیم پوندی 1.496 لیره، یک پوند تام جمهوریت 2.980 لیره و قیمت هر اونس طلا نیز در بازار آزاد استانبول 1.722 دالر است.اخبار مربوطه