ارزش طلا و ارز در بازار آزاد ولایت استانبول

هر دالر آمریکا امروز در آغاز معاملات بازار آزاد ولایت استانبول به قیمت 7.4570 لیره به فروش رسید

1561261
ارزش طلا و ارز در بازار آزاد ولایت استانبول

هر دالر آمریکا امروز در آغاز معاملات بازار آزاد ولایت استانبول به قیمت 7.4570 لیره به فروش رسید.

هر دالر آمریکا امروز دوشنبه 11 جنوری 2021 در آغاز معاملات در بازار آزاد ولایت استانبول به قیمت 7.4550 لیره خرید و با قیمت 7.4570 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 9.0800 لیره خرید و به قیمت 9.0820 لیره به فروش رسید.

این درحالی است که قیمت فروش دالر و یورو در معاملات روز جمعه بازار آزاد ولایت استانبول به ترتیب 7.3280 و 8.9970 لیره بود.

در همین راستا، قیمت هر گرام طلای 24 عیار 441 لیره، پوند چهاریکی725 لیره، نیم پوندی 1452 لیره، یک پوند تام 2872 لیره و قیمت هر اونس طلا نیز در بازار آزاد ولایت استانبول 1843 دالر است. اخبار مربوطه