ارزش طلاو ارز در بازار آزاد استانبول ـ جمعه 2 اکتبر 2020

معاملات طلاو ارز در بازارهای ارزی  آزاد استانبول ـ جمعه 2 اکتبر 2020

1501631
ارزش طلاو ارز در بازار آزاد استانبول ـ جمعه 2 اکتبر 2020

معاملات طلاو ارز در بازارهای ارزی  آزاد استانبول ـ جمعه 2 اکتبر 2020

هر دالر آمریکا امروز جمعه 2 اکتوبر 2020 در آغاز معاملات پنجمین روز کاری هفته در بازار آزاد استانبول به قیمت 7.7700 لیره خرید و با قیمت 7.7710 لیره فروخته شد.

هر یورو نیز به قیمت 9.1090 لیره خرید و به قیمت 9.1100 لیره به فروش رسید.

قیمت فروش دالر و یورو در معاملات روز گذشته بازار آزاد استانبول به ترتیب 7.7640 و 9.1160 لیره بود.

قیمت هر گرام طلای 24 عیار 482 لیره، پوند چهاریکی 787 لیره، نیم پوندی 1581 لیره، یک پوند تام3147 لیره و قیمت هر اونس طلا نیز در بازار آزاد استانبول 1916 دالر است.اخبار مربوطه