مبادله اطلاعات مالیاتی بین تورکیه و روسیه

اداره خدمات مالیاتی فدرال روسیه، تورکیه را نیز به لیست کشورهایی که اطلاعات مالیاتی به شکل خودکار با آنها به اشتراک گذاشته می شود، افزود

1496572
مبادله اطلاعات مالیاتی بین تورکیه و روسیه

اداره خدمات مالیاتی فدرال روسیه، تورکیه را نیز به لیست کشورهایی که اطلاعات مالیاتی به شکل خودکار با آنها به اشتراک گذاشته می شود، افزود.

بر اساس پیش نویس تهیه شده توسط خدمات مالیاتی که تغییرات در مقررات فعلی را پیش بینی می‌کند، لیست کشورهایی که به شکل خودکاراطلاعات مالیاتی رابا روسیه به اشتراک خواهند گذاشت تجدید میشود.

در این پیش نویس، افزودن تورکیه و نیجریا به لیست کشورهایی که روسیه به طور خودکار اطلاعات مالیاتی خود را با آنها به اشتراک خواهد گذاشت، خواسته شد.

از سال 2018، روسیه اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی  که از موسسات مالی روسیه دریافت میکند را به مقامات مالیاتی خارجی ارائه میدهد. متقابلا، اداره خدمات مالیات فدرال روسیه نیز اطلاعات مربوط به حساب‌های خارجی شهروندان روسیه را دریافت می کند.

هدف از این تبادل اطلاعات، مبارزه با فرار مالیاتی می باشد.اخبار مربوطه