صندوق بین‌المللی پول اعلام کردکه با رکود اقتصادی بسیاربدی مواجه خواهیم شد

رئیس صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که جهان با رکود اقتصادی بدتر از سال‌های 1929-1930 مواجه خواهند شد

1395006
صندوق بین‌المللی پول اعلام کردکه با رکود اقتصادی بسیاربدی مواجه خواهیم شد

رئیس صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که جهان با رکود اقتصادی بدتر از سال‌های 1929-1930 مواجه خواهند شد.

کریستالینا گئورگیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول در حاشیه همایش بهاری 2020 اظهارداشت: اقتصاد جهانی امسال با رشد منفی مواجه خواهد شد.

او افزود: رکود اقتصادی بدترو بزرگترازآنچه که در سالهای 1929 تا 1930 با آن مواجه شده بودیم را پیش‌یینی می‌کنیم.

او ضمن نگرانی از همه‌گیری بی‌سابقه کووید-19 بر اقتصاد جهانی گفت: میزان رشد اقتصاد جهانی در سال جاری ازهمین اکنون مشخص وقطعا منفی خواهد شد. از رکود بزرگ تاکنون با بدترین رکود اقتصادی مواجه خواهیم شد.

گئورگیوا خاطرنشان کرد: میزان درآمد سرانه در بیش از 160 کشورصرفا در سه ماه اخیر که انتظار می‌رفت امسال مثبت شود، وارونه شده است. میزان درآمد ملی سرانه بیش از 170 کشور امسال نیز کاهش خواهد یافت.

رئیس صندوق بین‌المللی پول در پایان تاکید کرد: کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته درآفریقا، آمریکای لاتین و آسیا بیشتر تحت ریسک قرار دارند. سال 2020 بسیار سخت خواهد گذشت. فعالیت‌های اقتصادی در صورت کاهش پاندمی در نیمه دوم سال جاری و کاهش تدابیر فرنطینه از سر گرفته شود، اقتصاد جهانی در سال 2021 به صورت جزئی بهبود خواهد یافت.اخبار مربوطه