هشدار لاگارد در مورد تاثیرات شیوع ویروس نوع جدید کرونا بر اقتصاد جهانی

کریستیان لاگارد دررابطه باتاثیرات شیوع ویروس نسل تازه کرونا برابهامات اقتصادجهانی هشدارداد

هشدار لاگارد در مورد تاثیرات شیوع ویروس نوع جدید کرونا بر اقتصاد جهانی

کریستیان لاگارد دررابطه باتاثیرات شیوع ویروس نسل تازه کرونا برابهامات اقتصادجهانی هشدارداد

کریستیان لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا دررابطه با تاثیرات شیوع ویروس نسل تازه کرونا بر ابهامات اقتصاد جهانی هشدار داد.

لاگارد طی سخنانی در یک مراسم ویژه اعطای جوایزدرشهر پاریس فرانسه ، اعلام کرد: علیرغم اینکه چنین مشاهده میشود جنگ تجاری بین آمریکا و چین پایان یافته است ولی شیوع ویروس نسل تازه کرونا موجب نامعلومی و ابهامات در اقتصاد جهانی خواهد شد.

از سوی دیگر به گفته یکی از اقتصاددانان معروف جهان در کنفرانسی در شهر برلین آلمان ، تاثیرات ویروس نسل تازه کرونا بر اقتصاد جهان به سرعت شیوع آن بستگی خواهد داشت.اخبار مربوطه