ارزش طلاو ارز در بازار امروزاستانبول پنجشنبه 31 اکتوبر 2019

دالر آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت 5.7140 لیره و یورو نیز به قیمت 6.3820 لیره تورکیه فروخته شد

ارزش طلاو ارز در بازار امروزاستانبول پنجشنبه 31 اکتوبر 2019

دالر آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت 5.7140 لیره و یورو نیز به قیمت 6.3820 لیره تورکیه فروخته شد

هر دالر ایالات متحده آمریکا امروز پنجشنبه 31 اکتوبر 2019 در بازار آزاد استانبول به قیمت 5.7120 لیره خرید و با قیمت 5.7140 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 6.3800 لیره خرید و به قیمت 6.3820 لیره فروخته شد.

این در حالی است که قیمت فروش دالر و یورو روز گذشته به ترتیب 5.7320 و 6.3690 لیره بود.

در همین حال، هر گرام طلای 24 عیار 275 لیره، رپوند چهاریکی 455 لیره، نیم پوندی 917 لیره، یک پوند تام "جمهوریت" 1.818 لیره و هر اونس طلا نیز 1498 دالر معامله شد.اخبار مربوطه