ارزش طلا و ارز در بازار استانبول پنج شنبه 20 جون 2019

دالرآمریکا ویورو امروزدربازاراستانبول به ترتیب با قیمت 5,7860 و 6,5280 لیره فروخته شد

1221946
ارزش طلا و ارز در بازار استانبول پنج شنبه 20 جون 2019

دالرآمریکا ویورو امروزدربازاراستانبول به ترتیب با قیمت 5,7860 و 6,5280 لیره فروخته شد

هردالر ایالات متحده آمریکا امروز پنج شنبه 20 جون 2019 در بازار استانبول به قیمت 5,7840 لیره خرید و با قیمت 5,7860 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 6,5260 لیره خرید و به قیمت 6,5280 لیره فروخته شد.

این در حالی است که قیمت فروش دالر و یورو روز گذشته به ترتیب 5,8340 و 6,5450 لیره بود.اخبار مربوطه