قیمت طلاو ارز در بازار امروزاستانبول 11.06.2019

دالر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب با قیمت 5,7880 و 6,5570 لیره فروخته شد

قیمت طلاو ارز  در بازار امروزاستانبول 11.06.2019

دالر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب با قیمت 5,7880 و 6,5570 لیره فروخته شد.

هر دالر ایالت متحده آمریکا امروز سه شنبه 11 جون 2019 در بازار استانبول به قیمت 5,7860 لیره خرید و با قیمت 5,7880 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 6,5550 لیره خرید و به قیمت 6,5570 لیره فروخته شد.

قیمت فروش دالر و یورو روز گذشته به ترتیب 5,7810 و 6,5350 لیره بود.اخبار مربوطه