ارزش طلاو ارز در بازار امروز ولایت استانبول 10.06.2019

دالر آمریکا و یورو امروز در بازار ولایت استانبول به ترتیب با لیره 5.8580 و 6.6240 لیره فروخته شد

1215720
ارزش طلاو ارز در بازار امروز ولایت استانبول 10.06.2019

دالر آمریکا و یورو امروز در بازار ولایت استانبول به ترتیب با لیره 5.8580 و 6.6240 لیره فروخته شد.

هر دالر ایالات متحده آمریکا امروز دوشنبه 10 جون 2019 در بازار آزاد ولایت استانبول به قیمت 5.8560 لیره خرید و باقیمت 5.8580 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به لیره 6.6220 لیره خرید و به قیمت 6.6240 لیره فروخته شد

لیره فروش دالر و یورو روز جمعه گذشته به ترتیب 5.8000 و 6.5690 لیره بود

در همین حال هر گرام طلای 24 عیار 249 لیره، رپوند چهاریکی413 لیره، نیم پوندی 832 لیره، یک پوند تام "جمهوریت" 1648 لیره و هر اونس طلا نیز 1327 دالر معامله شداخبار مربوطه