صادرات 157 میلیون دالر میوه و سبزی به 141 کشور جهان

طی 4 ماه اول سال جاری، 157 میلیون دالر میوه و سبزی از منطقه مدیترانه غربی، به 141 کشور جهان صادر شده است

صادرات 157 میلیون دالر میوه و سبزی به 141 کشور جهان

طی 4 ماه اول سال جاری، 157 میلیون دالر میوه و سبزی از منطقه مدیترانه غربی، به 141 کشور جهان صادر شده است.

بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از اتحادیه صادرکنندگان مدیترانه غربی، 130 میلیون دالر از این رقم را، سبزی تازه تشکیل میدهد.

در صادرات انجام شده بادنجان رومی با 61 میلیون و 547 هزار دالر در ردیف اول، مرچ سرخ با 43 میلیون دالر در ردیف دوم، بادرنگ نیز با 10 میلیون دالر در ردیف سوم صادرات قرار گرفته اند.

در راس کشورهایی که بیشترین صادرات به انها انجام شده است، روسیه و آلمان قرار دارند.

به روسیه، میوه و سبزی به ارزش 23 میلیون و 46ه هزار دالر و به آلمان نیز 23 میلیون و 435 هزار دالر صادرات انجام شده است.اخبار مربوطه