ارزش طلاو ارز در ابازار امروز استانبول - پنجشنبه 11 اپریل 2019

دالر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب 5.6850 و 6.4230 لیره فروخته شد

ارزش طلاو ارز در ابازار امروز استانبول - پنجشنبه 11 اپریل 2019

دالر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب 5.6850 و 6.4230 لیره فروخته شد

هر دالر ایالات متحده آمریکا امروز پنجشنبه 11 اپریل 2019 در بازار آزاد استانبول به قیمت 5.6830 لیره خرید و با قیمت 5.6850 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 6.4210 لیره خرید و به قیمت 6.4230 لیره فروخته شد. قیمت فروش دالر و یورو روز گذشته به ترتیب 5.6930 و 6.4050 لیره بود

در همین حال هر گرام طلای 24 عیار 239 لیره، پ

وند چهاریکی 397 لیره، نیم پوندی 801 لیره، یک پوند تام "جمهوریت" 1586 لیره و هر اونس طلا نیز 1307 دالر معامله شد.اخبار مربوطه