ارزش طلاو ارز در بازار امروز استانبول - پنجشنبه 14 مارچ 2019

دالر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب به قیمت 5.4650 و 6.1940 لیره و هر گرام طلای 24 عیار 229 لیره فروخته شد

ارزش طلاو ارز در بازار امروز استانبول - پنجشنبه 14 مارچ 2019

دالر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب به قیمت 5.4650 و 6.1940 لیره و هر گرام طلای 24 عیار 229 لیره فروخته شد

هر دالر آمریکا امروز پنجشنبه 14 مارچ 2019 در بازار آزاد استانبول به قیمت 5.4630 لیره خرید و با قیمت 5.4650 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 6.1920 لیره خرید و به قیمت 6.1940 لیره فروخته شد.

قیمت دالر و یورو روز گذشته به ترتیب 5.4520 و 6.1820 لیره بود.

در همین حال هر گرام طلای 24 عیار 229 لیره، پوند چهاریکی 378 لیره، نیم پوندی 757 لیره، یک پوند تام "جمهوریت" 1542 لیره و هر اونس طلا نیز 1303 دالر معامله شد.اخبار مربوطه