ارزش طلا و ارز دربازار امروز استانبول تورکیه - چهار شنبه 13 مارچ 2019

دالر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب 5.4600 و 6.1640 لیره و هر گرام طلای 24 عیار 229 لیره فروخته شد

ارزش طلا و ارز دربازار امروز استانبول تورکیه - چهار شنبه 13 مارچ 2019

دالر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب 5.4600 و 6.1640 لیره و هر گرام طلای 24 عیار 229 لیره فروخته شد

هر دالر آمریکا امروز چهارشنبه 13 مارچ 2019 در بازار آزاد استانبول به قیمت 5.4580 لیره خرید و با قیمت 5.4600 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 6.1620 لیره خرید و به قیمت 6.1640 لیره فروخته شد.

قیمت دالر و یورو روز گذشته به ترتیب 5.4590 و 6.1590 لیره بود.

در همین حال هر گرام طلای 24 عیار 229 لیره، پوند چهاریکی 376 لیره، نیم پوندی 753 لیره، یک پوند تام"جمهوریت" 1518 لیره و هر اونس طلا نیز 1304 دالر معامله شد.اخبار مربوطه