ارزش ارز در بازار امروز استانبول

هردالرآمریکا ویوروامروزدربازار استانبول به ترتیب به قیمت 5.2700 و 5.9550 لیره فروخته شد

ارزش ارز در بازار امروز استانبول

هردالرآمریکاویوروامروزدربازاراستانبول به ترتیب به قیمت 5.2700و5.9550 لیره فروخته شد.

هر دالر ایالات متحده آمریکا امروز چهارشنبه 28 نوامبر 2018 در بازار آزاد استانبول به قیمت 5.2680 لیره خرید و با قیمت 5.2700 لیره فروخته شد

همچنین هر یورو نیز به قیمت 5.9530 لیره خرید و به قیمت 5.9550 لیره فروخته شد.

قیمت دالر و یورو روز گذشته به ترتیب 5.2380 و 5.9330 لیره بود.

در همین حال هر گرام طلای 24 عیار 205 لیره، پوند چهاریکی 343 لیره، نیم پوند 692 لیره، یک پوند تام"جمهوریت" 1369 لیره و هر اونس طلا نیز 1214 دالر معامله شد.اخبار مربوطه