بورس استانبول معاملات خود را با روند صعودی آغاز کرد

شاخص "بیست-100" بورس استانبول صبح امروز با ادامه روند صعودی در سطح 93.521.69 واحد قرار گرفت

1095003
بورس استانبول معاملات خود را با روند صعودی آغاز کرد

شاخص "بیست-100" بورس استانبول صبح امروز با ادامه روند صعودی در سطح 93.521.69 واحد قرار گرفت.
شاخص "بیست-100" بورس استانبول در معاملات صبح امروز دوشنبه 26 نوامبر 2018، با افزایش 0.56 فیصدی معادل 518.42 واحد در سطح 93.521.69 واحد قرار گرفت.  

همچنین شاخص بخش بانکداری بورس استانبول با 0.64 فیصد و شاخص هولدینگ‌ها نیز با 0.62 فیصد افزایش ارزش مواجه شدند.  

شاخص گردشگری با 2.11 فیصد افزایش بیشترین سود را برای سرمایه گذاران به همراه داشت.  

شاخص "بیست-100" بورس استانبول روز جمعه فعالیت خود را با روند افزایش فروش اسهام به پایان رسانیده بود.اخبار مربوطه