سقوط ارزش اسهام در بورس نیویورک - پنجشنبه 11 اکتبر 2018

بورس نیویورک در آمریکا روز کاری خود را با کاهش ارزش اسهام به پایان رسانید

1066834
سقوط ارزش اسهام در بورس نیویورک - پنجشنبه 11 اکتبر 2018

بورس نیویورک در آمریکا روز کاری خود را با کاهش ارزش اسهام به پایان رسانید.

بورس نیویورک در ایالات متحده آمریکا امروز چهارشنبه 10اکتبر 2018، روز کاری خود را با ریزش چشمگیر ارزش اسهام به پایان رسانید.

شاخص اسهام صنعتی داوجونز نیویورک با سقوط 3.14 فیصدی معادل 831.83 واحد در سطح 25.598.74 واحد قرار گرفت.

شاخص ستندرد اند پورز 500 با کاهش 3.29 فیصدی به 2.785.68 واحد رسید. شاخص اسهام نسدق تکنولوژی نیز با نزول 4.08 فیصدی به 7.422,05 واحد سقوط کرد.اخبار مربوطه