ارزش طلاو ارز در بازار امروز استانبول

هر دالر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب به قیمت 6.1980 و 7.1260 لیره فروخته شد

1062966
ارزش طلاو ارز در بازار امروز استانبول

هر دالر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب به قیمت 6.1980 و 7.1260 لیره فروخته شد

هر دالر آمریکا امروز جمعه 5 اکتبر 2018 در بازار استانبول به قیمت 6.1960 لیره خرید و به قیمت 6.1980 لیره فروخته می‌شود

همچنین هر یورو به قیمت 7.1240 لیره خرید و به قیمت 7.1260 لیره فروخته شد

از سوی دیگر هر گرام طلای 24 عیار 238 لیره، سکه چهاریکی 394 لیره، نیم پوندی 788 لیره، یک پوند تام "جمهوریت"1607 لیره و هر اونس طلا نیز 11198 دالر فروش شد

دالر و یورو روز گذشته به ترتیب 6.1490 و 7.1020 لیره ارزش گذاری شده بود.اخبار مربوطه