کاهش 100 میلیارد دالری ارزش اپل و آمازون

ارزش شرکت‌های آمازون و اپل در چند روز گذشته 100 میلیارد دالر کاهش یافته است

1047590
کاهش 100 میلیارد دالری ارزش اپل و آمازون

ارزش شرکت‌های آمازون و اپل در چند روز گذشته 100 میلیارد دالر کاهش یافته است

بررسی خبرنگار آناتولی نشان می‌دهد مجموع ارزش دو شرکت اپل و آمازون به صفت گرانترین کمپنی‌های جهان در 4 روز کاری گذشته 100 میلیارد دالر کاهش یافته است.

در پایان ساعت کاری سه شنبه گذشته اسهام اپل در بورس نیویورک 228.36 دالر معامله شد، اما امروز با 4.4 فیصد کاهش به 218.33 دالر رسید.

همچنین ارزش شرکت اپل از 1.1 تریلیون دالر به 1.05 تریلیون دالر رسیده است. این کاهش به معنی افت 50 میلیارد دالر ارزش این شرکت است

از دیگر سو، سهام شرکت آمازون از 2.039.51 دالر در سه شنبه گذشته با 4.9 فیصد نزول به 1.939.01 دالر در ساعات کاری امروز رسید.

این نزول برای شرکت آمازون به‌عنوان غول تجارت الکترونیک دنیا معادل از دست دادن 49 میلیارد دالر از میزان ارزش خود است.

اسهام اپل به‌عنوان اولین شرکت آمریکایی در تاریخ 2 آگست از مرز 1 تریلیون دالر گذشت. ارزش آمازون نیز سه شنبه گذشته به 1 تریلیون دالر رسید. ولی ارزش فعلی آن 945.7 میلیارد دالر است.



اخبار مربوطه