کاهش قیمت دالر در مقابل لیره تورکیه

ارزش هر یک دالر آمریکا در مقابل پول ملی تورکیه قبل از اعلام سطح مفاد جدید توسط بانک مرکزی کشور درسطح 4.75 لیره قرار گرفت

کاهش قیمت دالر در مقابل لیره تورکیه

ارزش هر یک دالر آمریکا در مقابل پول ملی تورکیه قبل از اعلام سطح مفاد جدید توسط بانک مرکزی کشور درسطح 4.75 لیره قرار گرفت.

لیره تورکیه که هفته گذشته با توجه به کاهش ارزش دالر در مقابل برخی ارزها، سیر صعودی در پیش گرفته بود، امروز قبل از نشست سیاست پولی بانک مرکزی کشور جهت اعلام قیمت جدید مفاد به این روند ادامه داد.

هم اکنون ارزش برابری هر لیره تورکیه در مقابل دالر آمریکا افزایش یافته است. به عبارتی یک دالر برابر با 4.75 لیره تورکیه به فروش میرسد.

بدین ترتیب لیره تورکیه با افزایش 1.15 فیصد ارزش بیشترین صعود ارزش در مقابل دالر آمریکا در بین کشورهای درحال توسعه داشته است. پس ازتورکیه روبل روسیه با 0.57 و کوریای جنوبی 0.21 فیصد افزایش پیدا کرده اند.

گفتنی است صبح امروز هر دالر آمریکا، در بازار استانبول به قیمت 4.7640 لیره خرید و با قیمت 4.7660 لیره فروخته میشد.اخبار مربوطه