قیمت نفت خام برنت افزایش یافت

قیمت هر بشکه نفت خام برنت امروز در بازارهای بین المللی در سطح 78 دالر و 25 سنت قرار گرفت

قیمت نفت خام برنت افزایش یافت

قیمت هر بشکه نفت خام برنت امروز در بازارهای بین المللی در سطح 78 دالر و 25 سنت قرار گرفت

قیمت هر بشکه نفت خام برنت صبح امروز دوشنبه 2 جولای 2018، در بازارهای بین المللی با 78.28 دالر آغاز شد و از ساعت 09:30 دقیقه با افزایش 0.03 فیصدی در سطح 78 دالر و 25 سنت قرار گرفت

هم اکنون هر بشکه نفت خام وست تگزاس آمریکا نیز به بهای 73.53 دالر داد و ستد میشود. معاملات نفت خام برنت روز گذشته از 77.48 دالر آغاز و طی روز 79.53 دالر رسید. اخبار مربوطه