تاثیر مثبت کاهش ارزش لیره بر اقتصاد گردشگری در تورکیه

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس ایران اظهار داشت کاهش ارزش لیره ترک باعث تضعیف اقتصاد گردشگری ایران و باعث تقویت گردشگری تورکیه میشود

855585
تاثیر مثبت کاهش ارزش لیره بر اقتصاد گردشگری در تورکیه

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس ایران اظهار داشت کاهش ارزش لیره ترک باعث تضعیف اقتصاد گردشگری ایران و باعث تقویت گردشگری تورکیه میشود.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ایران صبح امروز با اشاره به کاهش نرخ لیره درتورکیه گفت: کاهش پول تورکیه، باعث میشود که اقتصاد گردشگری تورکیه تقویت و در مقابل اقتصاد گردشگری ایران کاهش پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری "خانه ملت" ایران وی در این زمینه همچنین تصریح کرد:

"با کاهش ارزش لیره، ایرانیان میتوانند با همان هزینه ای که به کیش، مشهد یا هرمکان گردشگری دیگری سفرکنند، به تورکیه بروند. بنابراین درآمد ایران ازصنعت گردشگری کاهش پیدا میکند.

ازسوی دیگر، با کاهش نرخ لیره، خرید و فروش در مراکز خرید ایران از رونق می افتد و به نوعی تولید کشور تحت شعاع قرار میگیرد، چون بسیاری از افراد میتوانند مواد اولیه خود را با هزینه کمتری ازتورکیه تهیه کنند.

با این حساب کاهش قیمت لیره تورکیه برکاهش درآمد داخلی ایران اثر مستقیمی دارد و مشکلاتی برای تولید داخلی ایجاد میکند که باید با برنامه ریزی و مدیریت جلوتاثیرات منفی آن را گرفت.  تغییر نرخ ارز کشورهای مرتبط آثارمثبت و منفی دارد که با ارزیابی و بررسی آن میتوان برای اقتصاد کشور برنامه ریزی دقیق و درستی داشت".اخبار مربوطه