تنش‌های دیپلماتیک تاثیری بر روند مثبت صادرات ترکیه نگذاشت

بر اساس داده های سازمان آمار واحصائیه وزارت تجارت ترکیه، حجم صادرات ترکیه در 8 ماه اول سال با رشد 10.82 فیصد نسبت به همین دوره از سال گذشته به 103 میلیارد و 348 میلیون دالر رسیده است

805397
تنش‌های دیپلماتیک تاثیری بر روند مثبت صادرات ترکیه نگذاشت

بر اساس داده های سازمان آمار واحصائیه وزارت تجارت ترکیه، حجم صادرات ترکیه در 8 ماه اول سال با رشد 10.82 فیصد نسبت به همین دوره از سال گذشته به 103 میلیارد و 348 میلیون دالر رسیده است.

گفتنی است که بیشترین صادرات ترکیه به کشورآلمان، برخلاف تنش بین انقره و برلین تحقق یافته است. میزان صادرات ترکیه به آلمان دراین دوره با 7.12 فیصد افزایش در مقایسه با سال گذشته در سطح 9 میلیارد و 786 میلیون دالر قرار گرفت.

صادرات ترکیه به عراق نیز با توجه به مسائل سیاسی مانند اردوگاه بعشیقه و ناامنی ها در اینکشورتا حدود 6 میلیارد و 360 میلیون دالر تحقق یافته است. این رقم نشان میدهد که میزان صادارت ترکیه در این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته 35.2 فیصد افزایش داشته است.

همچنین، میزان صادرات ترکیه به انگلستان و آمریکا نیز به ترتیب 6 میلیارد و 231 میلیون دالرو 5 میلیارد و 318 میلیون دالر بوده است. لازم به ذکر است، میزان صادرات ترکیه به آمریکا در این دوره 33.9  فیصد افزایش پیدا کرده است.

در این راستا، حجم صادرات ترکیه به امارات متحده عربی نیز بر خلاف اختلاف نظر بر سر موضوع بحران قطر، در 8 ماه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته با 149.2 فیصد افزایش به از 2.9 میلیارد دالر به 7.4 میلیارد دالر رسیده است. میزان صادرات به سایر کشورها نیز با 6.09 فیصد افزایش به 67 میلیارد و 819 میلیون دالر صعود کرد.

از سوی دیگر، صادرات ترکیه پس از بحران سقوط طیاره جنگی در 24 نوامبر 2015، مجددا سیر صعودی را در پیش گرفت و در دوره 7 ماه نخست سال به 1 میلیارد و 338 میلیون و 534 هزاردالر رسیده است.اخبار مربوطه