قرارداد انتقال برق از ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی به امضا میرسد

انتقال برق از ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی

585854
قرارداد انتقال برق از ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی به امضا میرسد

قرارداد پیش بینی کننده انتقال برق از ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی بوسیله کیبل از زیر دریا فردا در استانبول به امضا خواهد رسید.

قرارداد در کنگره جهانی انرژی و از سوی برات آلبایراک وزیر انرژی ترکیه و سونات آتون وزیر انرژی جمهوری ترک قبرس شمالی امضا خواهد شد.

فعالیتهای مربوط به اجرای پروژه خط انتقال برق از زیر دریا بین دو کشور در مدت کوتاهی آغاز خواهد شد.

با وارد عمل شدن سیستم، جمهوری ترک قبرس شمالی به سیستم انتقال برق مدیترانه شرقی و اروپا ملحق خواهد شد


برچسب ها: #برق , #انتقال برق

اخبار مربوطه