انتقال مواد سوختی از عراق به ترکیه ادامه دارد

تانر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، اعلام داشت که انتقال مواد سوختی از عراق به ترکیه ادامه دارد

96955
 انتقال مواد سوختی از عراق به ترکیه ادامه دارد

تانر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، اعلام داشت که انتقال مواد سوختی از عراق به ترکیه ادامه دارد
ییلدیز ضمن ابراز اینکه ریسکهای موجود در منطقه را لحظه به لحظه دنبال میکنند، تاکید کرد که در مناطق دارای ریسک، کارکنان شرکت نفت ، به فعالیت نمیپرازند.
وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در اجلاسی با موضوع "تشویقها و برنامه های کاربردی جدید در بهره وری انرژی" که در انقره برگزار گردید سخنرانی کرد.
ییلدیز ضمن اعلام اینکه تا کنون نزدیک به صد هزار بشکه نفت از شمال عراق به ترکیه انتقال داده شده است، گفت: "ترکیه وابسته به حقوق و احکامی که با شمال عراق امضا کرده است، به فعالیتهایش هم در بخش خصوصی و هم در شرکتهای دولتی، ادامه می دهد."


برچسب ها:

اخبار مربوطه