مذاکرات ترکیه و ایران بخاطر کاهش قیمت گاز طبیعی به نتیجه نرسید

از مذاکرات ترکیه و ایران برای کاهش قیمت گاز طبیعی نتیجه نهایی اخذ نگردید

89985
 مذاکرات ترکیه و ایران بخاطر کاهش قیمت گاز طبیعی به نتیجه نرسید

از مذاکرات ترکیه و ایران برای کاهش قیمت گاز طبیعی نتیجه نهایی اخذ نگردید.
تاتر یلدز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام داشت ایران در قبال طلب کاهش قیمت ترکیه رقم ملموسی ارائه نداشت.
یلدز افزود برخی شرایط مطرح شده از طرف ایران نیز قابل قبول ترکیه نمی باشد.
هئیت ایرانی هفته آینده دوباره دیداری از ترکیه بعمل خواهد آورد.


برچسب ها:

اخبار مربوطه