فتو؛ خزنده ترین گروه تروریستی تاریخ

فتو؛ خزنده ترین گروه تروریستی تاریخ

تبصره یی برآجندای تورکیه و جهان، چهارشنبه 26 سرطان 1398 هجری شمسی