تفاوت میان عملیاتهای ترکیه و امریکا از نقظه نظر تصاویر

رقه - عفرین

فرق میان ترکیه و ایالات متحده امریکا! یکی عفرین و دیگری رقه

تصاویر عفرین که از سوی نیروهای مسلح ترکیه همراه با اردوی آزاد سوریه، از تروریستها پاکسازی شده است و رقه که از سوی سازمان تروریستی ی پ گ و با حمایت ایالات متحده امریکا از داعش گرفته شده است، حقیقت را به روشنی برملا میسازد.


برچسب ها: امریکا از نقظه نظر تصاویر , تفاوت میان عملیاتهای ترکیه و