تدویر اجلاس عالی سازمان همکاریکای اسلامی در استانبول

اجلاس عالی سازمان همکاریکای اسلامی در استانبول مورخ چهارشنبه 22 قوس هجری شمسی، 1396 مطابق 13 دیسامبر 2017 میلادی

 (1).jpg

اجلاس عالی سازمان همکاریکای اسلامی در استانبول مورخ چهارشنبه 22 قوس هجری شمسی، 1396 مطابق 13 دیسامبر 2017 میلادی


برچسب ها: همکاریکای اسلامی در استانبول , تدویر اجلاس عالی سازمان