راهپیمایی 97 ساله ای که از استقلال به سوی استقبال پیمودیم

97 سال قبل دوره ای جدید در تاریخ ملت تورک، آغاز شد و با اعلام جمهوریت در تورکیه، بیان"حاکمیت بدون قید و شرط از آن ملت است"، به شکلی کاملا واضح جای خود را در اداره دولت گرفت.

راهپیمایی 97 سالی که از استقلال به سوی استقبال پیمودیم

 

97 سال قبل دوره ای جدید در تاریخ ملت تورک، آغاز شد و با اعلام جمهوریت در تورکیه، بیان"حاکمیت بدون قید و شرط از آن ملت است"، به شکلی کاملا واضح جای خود را در اداره دولت گرفت.


برچسب ها: استقبال پیمودیم , از استقلال به سوی , راهپیمایی 97 ساله ای که