فتو گالری مراسم نهال شانی

 مراسم نهال شانی در چارچوب کمپاین "11 میلیون درخت

فتو گالری مراسم نهال شانی در چارچوب کمپاین "11 میلیون درخت امروز نهال، فردا اکسیجن

" امروز یازده نوامبر 2019 راس ساعت 11 صبح به‌ صورت همزمان در 81 ولایت تورکیه برگزار شد.


برچسب ها: فتو گالری , مراسم نهال شانی