رسانیدن گوشت قربانی از جانب تورکیه به نیازمندان سرتاسر جهان

کمکهای مردم تورکیه در عید قربان به نیازمندان جهان

رسانیدن گوشت قربانی از جانب تورکیه به نیازمندان سرتاسر جهان


برچسب ها: نیازمندان , تورکیه