زنان شمال افغانستان برعلیه داعش سلاح بدست گرفتند

زنان شمال افغانستان برعلیه داعش سلاح بدست گرفتند

afgan kadınlar (4)

طی ماه های اخیر مردم افغانستان، بویژه زنان شمال اینکشور باشنیدن آمد آمد تروریستان داعشی  سلاح بدست گرفتند


برچسب ها: زنان شمال , افغانستان , برعلیه داعش , سلاح بدست