گالری تصاویر رئیس جمهور منتخب افغانستان اسرف غنی احمد زی

ashraf ghani
با اعلام نتایج ریاست جمهوری در افغانستان دوکتور اشرف غنی احمد زی به صفت رئس جمهورجدیدمنتخب معرفی گردید.

برچسب ها: