اسلام دشمنی در گیم های کمپیوتری

ترزیق روحیه اسلام دشمنی در اطفال به وسیله گیم ها ویا بازیهیای کمپیوتری

bilgisayar oyunlarında islamafobi2.jpg

 

 وزارت جوانان و سپورت ترکیه برای جلوگیری از تبلیغات سو اسلام دشمنی جهان غرب متوجه اطفال و جوانان کشورهای جهان بالخاصه جهان اسلام فعالیتهای وسیعی را راه اندازی نموده است.

 اینک به این سلسله توجه بیننده گان و خواننده گان عزیز مان را ترزیق روحیه اسلام دشمنی در اطفال به وسیله گیم ها ویا بازیهای کمپیوتری جلب میداریم


برچسب ها: بازیهای کمپیوتر , به وسیله گیم ها ویا , اسلام دشمنی در اطفال , ترزیق روحیه اسلام دشمنی , در گیم های کمپیوتری , اسلام دشمنی