ساخت دستگاه تنفس میخانیکی ملی توسط سازمان صنایع ماشینی وکیمیاوی تورکیه

ساخت دستگاه تنفس میخانیکی ملی توسط سازمان صنایع ماشینی وکیمیاوی تورکیه

ساخت دستگاه تنفس میخانیکی ملی توسط سازمان صنایع ماشینی وکیمیاوی تورکیه

خلوصی آقاروزیر دفاع تورکیه اعلام داشت که دستگاه تنفس مخانیکی ملی توسط سازمان صنایع ماشینی و کیمیاوی کشور ساخته شد

 

 


برچسب ها: و کیمیاوی تورکیه , ساخت دستگاه تنفس , مخانیکی ملی , توسط سازمان , صنایع ماشینی